ПО ОПИСИ ЗАНИМАЊА

stick_figure_running_inside_arrows_300_clrНа сајту инфостуд, можете наћи описе различитих занимања

https://poslovi.infostud.com/opisi-zanimanja

Објављено под Материјали

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

На сајту “КЛИК ДО ЗНАЊА“, можете наћи корисне информације о  средњим стручним школама, гимназијама, музичким и уметничким школама.

 

Линк

http://klikdoznanja.edu.rs/index.php/skole/208-srednje

Објављено под Материјали

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ У ПО

Израда накита-испробавање занимања

IZRADA NAKITA

Реални сусрети са светом рада

RBM PO

Материјал за радионице

porfesionalna orijentacija 2

Објављено под Материјали

Конкурс и календар уписа 2014 /2015. година

Овде можете преузети конкурс и календар уписа

upis_2014_2015_PRESS

upis_2014_2015_PRESS [Compatibility Mode]

Објављено под Материјали

Планови ПО

Animated_book_page_flip_hg_clrPLAN RADA TIMA ZA PO 2013 2014

PLAN PO OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA 2013 2014

PLAN KORELACIJE PO U RAZREDNOJ NASTAVI 2013 2014

PLAN PO OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA 2013 2014

AKCIONI PLAN PO 2013 2014

TitleArea_Image_5Приручници у електронској форми

profesionalna-orijentacija_FINAL-2013

Vrsnjacki tim PO_prirucnik_2012

portfolio-za-mlade_srb_2013

Објављено под Материјали

Нови план професионалне орјентације

plan profesionalne orjentacije novi

akcioni plan giz

Објављено под Материјали

МИШЉЕЊЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА О ПРОЈЕКТУ ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА

Педагошко-психолошка служба спровела је анкету са члановима школског одбора, у вези пројекта “професионална орјентација на преласку у средњу школу.

МИШЉЕЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О ПРОЈЕКТУ

“ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ“

 

Највеће користи за ученике од пројекта:

-избор занимања које највише одговара њиховим афинитетима

-правилан избор занимања

-едукација у правцу избора занимања

-упознавање ученика са могућим занимањима и својим предиспозицијама

-лакше опредељивање и проналажење себе кроз нека занимања

-правилан избор занимања

-да би се правилно усмерили ка одабиру школе

Начин на који школа може да оствари сарадњу са родитељима ученика у вези реализације ПО

-родитељски састанци-више пута наведено

-радионице

-путем анкета

-информације путем радионица са родитељима

-упознавање са предностима пројекта

-заједничи семинари

-радионице

-индивидуалним разговорима

 

Начин на који чалн ШО може допринети бољој и успешнијој реализацији пројекта ПО

-јавно подржати и промовисати

-личним контактима-више пута наведено

-промовисати идеју

Колико је значајно укључивање родитеља у ПО и због чега ?

-значајно, јер су родитељи ти који ће имати највише утицаја на одабир занимања

-веома значајан јер ће утицај родитеља углавном бити пресудан за будући избор занимања

-због усмеравања ученика на избор школе

-да, зато што у великој мери утичу на избор занимања

-имају утицај на избор занимања

Препреке у вези укључивања и сарадње са родитељима у ПО

-Неодазивање родитеља

-неактивност и незаинтересованост родитеља

-незаинтересованост родитеља-превелике амбиције родитеља

-убрзан темпо живота где родитељи имају све мање времена

-амбиције родитеља и недостатак амбиција

-неодазивање на састанцима

Начини превазилажења препрека у сарадњи са родитељима

-стални апели на родитељским састанцима

-стални разговори на родитељским састанцима

-указивањем на предности пројекта заинтересовати родитеље

-разговорима

На који начин школа пројекат може учинити транспарентнијим

-путем сајта

-оглашавање на РТМ-у

-интернет

-локалне РТВ станице

-медији

-информације преко медија и сајта школе

-интернет

Да ли пројекат може бити потешкоћа за ученике и због чега ?

-не може

-не може бити потешкоћа, већ само помоћ ученицима

-не

-не може-више пута наведено

Анализу упитника сачиниле

Зорица Вељковић, психолог

Слободанка Златић, педагог

Објављено под Материјали