Планови ПО

Animated_book_page_flip_hg_clrPLAN RADA TIMA ZA PO 2013 2014

PLAN PO OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA 2013 2014

PLAN KORELACIJE PO U RAZREDNOJ NASTAVI 2013 2014

PLAN PO OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA 2013 2014

AKCIONI PLAN PO 2013 2014

TitleArea_Image_5Приручници у електронској форми

profesionalna-orijentacija_FINAL-2013

Vrsnjacki tim PO_prirucnik_2012

portfolio-za-mlade_srb_2013

Објављено под Материјали

Нови план професионалне орјентације

plan profesionalne orjentacije novi

akcioni plan giz

Објављено под Материјали

МИШЉЕЊЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА О ПРОЈЕКТУ ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА

Педагошко-психолошка служба спровела је анкету са члановима школског одбора, у вези пројекта ”професионална орјентација на преласку у средњу школу.

МИШЉЕЊЕ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О ПРОЈЕКТУ

”ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАЗУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ”

 

Највеће користи за ученике од пројекта:

-избор занимања које највише одговара њиховим афинитетима

-правилан избор занимања

-едукација у правцу избора занимања

-упознавање ученика са могућим занимањима и својим предиспозицијама

-лакше опредељивање и проналажење себе кроз нека занимања

-правилан избор занимања

-да би се правилно усмерили ка одабиру школе

Начин на који школа може да оствари сарадњу са родитељима ученика у вези реализације ПО

-родитељски састанци-више пута наведено

-радионице

-путем анкета

-информације путем радионица са родитељима

-упознавање са предностима пројекта

-заједничи семинари

-радионице

-индивидуалним разговорима

 

Начин на који чалн ШО може допринети бољој и успешнијој реализацији пројекта ПО

-јавно подржати и промовисати

-личним контактима-више пута наведено

-промовисати идеју

Колико је значајно укључивање родитеља у ПО и због чега ?

-значајно, јер су родитељи ти који ће имати највише утицаја на одабир занимања

-веома значајан јер ће утицај родитеља углавном бити пресудан за будући избор занимања

-због усмеравања ученика на избор школе

-да, зато што у великој мери утичу на избор занимања

-имају утицај на избор занимања

Препреке у вези укључивања и сарадње са родитељима у ПО

-Неодазивање родитеља

-неактивност и незаинтересованост родитеља

-незаинтересованост родитеља-превелике амбиције родитеља

-убрзан темпо живота где родитељи имају све мање времена

-амбиције родитеља и недостатак амбиција

-неодазивање на састанцима

Начини превазилажења препрека у сарадњи са родитељима

-стални апели на родитељским састанцима

-стални разговори на родитељским састанцима

-указивањем на предности пројекта заинтересовати родитеље

-разговорима

На који начин школа пројекат може учинити транспарентнијим

-путем сајта

-оглашавање на РТМ-у

-интернет

-локалне РТВ станице

-медији

-информације преко медија и сајта школе

-интернет

Да ли пројекат може бити потешкоћа за ученике и због чега ?

-не може

-не може бити потешкоћа, већ само помоћ ученицима

-не

-не може-више пута наведено

Анализу упитника сачиниле

Зорица Вељковић, психолог

Слободанка Златић, педагог

Објављено под Материјали

У ВЕЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ

Kancelarija za mlade kao Centar za karijerno informisanje

Radionice_Vrsnjacki tim PO_2012

SREDINA u VODICU

VODIC za PREDUZECA

VODIC za SKOLU

PP Preduzeca za osnovce za mentore

PPP rezultati istrazivanja 13feb11

Објављено под Материјали

ВОДИЧ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА

Водич за избор занимања можете преузети овде

vodic_za_izbor_zanimanja

 

Објављено под Материјали

АНКЕТА

ANKETA ZA UCENIKE OSMOG RAZREDA

Објављено под Материјали

МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАД

MODEL PITANJA ZA INTERVJUISANJE

obrazovni profili i zanimanja-materijal

skala samoprocene

upitnik o faktorima za izbor zanimanja

Објављено под Материјали